ENQUESTA VACUNA COVID-19 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Informació
DADES CONTACTE
Codi de verificació

DOCUMENT D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Presidència de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública li proposen participar en una enquesta relacionada amb la vacunació enfront la COVID-19.

L'enquesta es realitza en l'exercici de les competències de vigilància epidemiològica atribuïdes per la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.

La participació en l'enquesta és voluntària i inclou quatre tandes de preguntes al llarg de 6 setmanes.

L'informem que les dades seran tractades d'acord amb la informació següent:

El responsable del tractament de les dades que està proporcionant en aquest formulari és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El tractament s'identifica com a VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I ACTIVITATS ANÀLOGUES i la seua finalitat és obtindre informació sobre les molèsties i efectes adversos que poden aparéixer després de la vacunació i els possibles canvis en l'adopció de mesures de protecció enfront de la COVID-19.

El tractament té com a base de legitimació l'interés públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 6.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades en relació amb la normativa sanitària i, especialment, amb les competències atribuïdes per la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, així com a limitar-se'n o oposar-se'n al tractament d'aquests. Podran exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, acreditant la identificació de la persona interessada, o bé, si es disposa de certificat digital accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970.

Les dades facilitades es conservaran durant 5 anys. No està previst cedir les dades facilitades a tercers, excepte en els casos en què existisca l'obligació legal de fer-ho. No obstant això, les dades podran cedir-se anònimament per a projectes d'investigació aprovats per un comité d'ètica, i que complisquen les exigències previstes en les lleis d'investigació biomèdica i de protecció de dades personals. No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o bé dirigint escrit a Passeig de l'Albereda, 16, 46010 - València.

He llegit i entés la informació sobre protecció de dades

Moltes gràcies per participar

Li enviem aquesta enquesta perquè vosté ha sigut vacunat recentment amb alguna de les vacunes enfront de la COVID-19.

Totes les vacunes que s'usen a Europa disposen d'estudis clínics d'eficàcia i seguretat que mostren una relació molt positiva entre riscos i beneficis. Però totes poden presentar molèsties i algun efecte advers, en la seua majoria molt lleus o moderats.

Aquesta enquesta busca conéixer la freqüència d'aqueixes possibles molèsties o efectes adversos. S'emplena en menys de 5 minuts i ens ajudarà a millorar els processos de vacunació.

Tinga en compte que aquesta enquesta no és una consulta per a l'assistència sanitària. Encara que és inusual requerir assistència sanitària després de la vacunació, si per algun efecte advers en els dies següents a la vacunació (o per qualsevol altre motiu) necessitara atenció sanitària, haurà de contactar amb el seu centre de salut (o amb els serveis sanitaris que considere més adequats a la urgència del problema) usant les vies habituals d'atenció.

Rebrà aquesta enquesta els dies 1, 3 i 7 després de la data de la seua vacunació i una última enquesta una cosa diferent el dia 42 (a les 6 setmanes de la vacunació). En les tres primeres, les respostes són sobre els símptomes que haja pogut tindre. En l'última enquesta del dia 42, li preguntarem per les activitats que ha realitzat des que va rebre la primera dosi de vacuna i per les seues expectatives després de la vacunació. No hi ha respostes correctes o incorrectes. Per favor, conteste quines activitats ha realitzat o quines són les seues sensacions i expectatives després de la vacunació. En la major part de les preguntes (excepte si es contesta "NO") es pot marcar més d'una casella (per exemple, es pot haver anat al centre de salut i a l'hospital, haver mantingut reunions amb i sense mesures de seguretat). Marque totes aquelles que responguen a la seua experiència o la seua percepció.

Moltes gràcies per la seua participació.

L'enquesta ha finalitzat

Moltes gràcies per la seua col·laboració que serà de gran ajuda per a millorar la vacunació.

Si està interessat en els resultats es presentaran públicament en finalitzar l'enquesta i també estaran disponibles en la web de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.