Registre sense número SIP

Informació
  • Introduïsca les dades d'identificació i Contacte.
  • Una vegada envie les seues dades se li remetrà el seu número SIP en un SMS o es posaran en contacte amb vosté via telefònica per a tramitar·ho
  • Consulte la pàgina de Protecció de dades si té qualsevol dubte.
DADES IDENTIFICACIÓ
DADES CONTACTE

  • Si tinguera problemes en el registre de les seues dades per a l’obtenció del seu número SIP, pot enviar un correu electrònic a consulta_sip@gva.es o cridar als telèfons d’ajuda de SIP: 680 199 522 / 626 030 185 de 8:30h a 18:00h.
  • En cas d’urgència pot cridar al 112 o al 900 333 555.
  • Si té problemes d'audició utilitze el 112.